Polskie Centrum Odszkodowań kolejny raz włączyło się w ogólnopolską akcję „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”. W ramach bezpłatnych konsultacji, osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą uzyskać kompleksową poradę od karnistów i ekspertów z zakresu dochodzenia roszczeń od osób fizycznych. Prawnik po analizie sprawy wskaże możliwe drogi postępowania oraz pomoże dopełnić formalności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 25 lutego, w godzinach od 9 do 17 do siedziby Polskiego Centrum Odszkodowań, przy ulicy Podwale 17.

 
Ofiary przestępstw to szczególna grupa naszych klientów. Z racji przebytych doświadczeń, często negatywnych kontaktów z Policją czy sądami nie chcą kontynuować sprawy na drodze postępowania cywilnego. Zwykle nie wiedząc jakie mają uprawnienia oraz jakie są możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od sprawcy przestępstwa.