Departament Rozwoju Polskiego Centrum Odszkodowań pragnie zaprosić Państwa do partycypacji w inicjatywie tworzenia Regionalnych Punktów Prawnych ds. Odszkodowań. Inicjatywa ma na celu stworzenie jak największej liczby nowych miejsc pracy oraz jednoczesną poprawę świadomości społecznej Polaków w zakresie własnych praw.

Na początku roku odbyła się seria spotkań z przedstawicielami gmin na terenie całej Polski, na których omówiono szczegółowo potencjalne braki w wiedzy społeczeństwa oraz w formie warsztatowej wypracowano rozwiązania służące niwelacji wysokości bezrobocia. Regionalne Punkty tworzone są w oparciu o istniejącą centralę Polskiego Centrum Odszkodowań. Ich zadaniem jest pomoc mieszkańcom na swoim terenie w dotarciu do pomocy prawnej oraz przekazywanie opinii dotyczących zasadności roszczeń powypadkowych i możliwości uzyskania odszkodowania.

Jakie są cele Regionalnego Punktu Prawnego ds. Odszkodowań?

Zgodnie z założeniami, celem działalności RPPO są wszelkie działania na rzecz aktywizowania ludności, działalność promocyjna, szkoleniowo-edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania z porad prawnych oraz uzyskania odszkodowania za zdarzenia losowe, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, promocja zatrudnienia wraz z aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów i działań statutowych oraz wspieranie działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, a także osób poszkodowanych w wypadkach.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z Departamentem Rozwoju Polskiego Centrum Odszkodowań. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania, prześlemy materiały pomocnicze oraz wyjaśnimy zasady funkcjonowania Regionalnego Punktu Prawnego ds. Odszkodowań. Razem możemy więcej!