Pan Krzysztof (45 lat) uczestniczył w styczniu 2014 roku w kolizji drogowej. W wyniku tego zdarzenia został uszkodzony motocykl marki Honda należący do Pana Krzysztofa. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku, po oględzinach pojazdu Poszkodowanego, sporządził kosztorys naprawy, a następnie zawiadomił Pana Krzysztofa o przyznaniu mu odszkodowania w kwocie 1.523 zł, zaniżając między innymi koszty naprawy jak również koszty roboczogodziny. Pan Krzysztof, z uwagi na rażącą dysproporcję pomiędzy wysokością przyznanego odszkodowania a rzeczywistymi kosztami naprawy, zgłosił się o pomoc do Polskiego Centrum Odszkodowań.