Zabytkowy Samochód – nietypowa szkoda majątkowa

W styczniu 2009 roku doszło do kolizji drogowej, w której uczestniczył Pan Tomasz, właściciel samochodu amerykańskiej marki Chevrolet El Camino, rok prod. 1977. Sprawca zdarzenia posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  (OC) w C. Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.

W wyniku zdarzenia zabytkowy samochód Poszkodowanego został uszkodzony (m.in. elementy blacharskie prawych drzwi i błotnika, tylna oś napędowa, felgi, tuleje wahacza mostu napędowego).

Pan Tomasz zlecił dokonanie wyceny kosztów naprawy samochodu jednemu z 3 dostępnych w Polsce warsztatów samochodowych, zajmujących się serwisem zabytkowych pojazdów amerykańskich. Serwis wycenił naprawę samochodu na łączną kwotę 13.770 zł. Poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu kosztów naprawy samochodu, ubezpieczyciel wypłacił Poszkodowanemu jedynie kwotę 1.143 zł odszkodowania, twierdząc jednocześnie, że pozostałe uszkodzenia samochodu powstały w innych okolicznościach, niż to podał Poszkodowany. Mimo wielokrotnych odwołań, ubezpieczyciel podtrzymywał swoje bezpodstawne stanowisko. Dlatego też Poszkodowany zwrócił się o pomoc do profesjonalisty.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem ubezpieczyciela, Polskie Centrum Odszkodowań poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych we wrześniu 2010 roku wniosło pozew o zapłatę przez ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego odszkodowania za uszkodzony samochód w kwocie 12.606,91 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W tracie postępowania, przeanalizowano znaczne ilości zebranej dokumentacji, przesłuchano świadków, w tym właściciela warsztatu dokonującego naprawy zabytkowego pojazdu, pracownika ubezpieczyciela, jak również powołano biegłych sądowych rzeczoznawców samochodowych, który potwierdzili wysokość kosztów naprawy samochodu oraz okoliczność, że wszystkie uszkodzenia w samochodzie marki Chevrolet El Camino powstały w wyniku kolizji.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 18 września 2012 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego pełną dochodzoną kwotę, tj. 12.606,91 zł tytułem odszkodowania oraz skapitalizowane odsetki w wysokości 2.043,74 zł. Kwoty ponadto zasądzono wraz z ustawowymi odsetkami za 28 miesięcy przed datą wyroku. Sąd nakazał także poniesienie przez ubezpieczyciela wszystkich kosztów procesu.

Dzięki powierzeniu sprawy Polskiemu Centrum Odszkodowań, Pan Tomasz otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzony samochód marki Chevrolet El Camino w łącznej wysokości niemal 19.500 zł, pomimo że jego rzeczywista szkoda w pojeździe opiewała na nieco ponad 12.500 zł.