Do wypadku doszło na terenie gospodarstwa rolnego. Małoletnia Kamila podczas wchodzenia po drabinie znajdującej się w stodole, na skutek złamania się jednego ze szczebli drabiny upadła na betonową posadzkę. W wyniku wypadku Poszkodowana doznała rozległego, skomplikowanego złamania kości ramiennej lewej. Po wstępnych badaniach poddano ją zabiegowi operacyjnemu, polegającemu na repozycji zamkniętej i zespoleniu złamania drutami Kirschnera. W trakcie leczenia Poszkodowana zmuszona była poddać się kolejnej operacji, mającej na celu usunięcie wcześniej zastosowanych drutów. Po operacjach niezbędna była rehabilitacja uszkodzonej ręki.

W wyniku działań Polskiego Centrum Odszkodowań uzyskano odszkodowanie w łącznej kwocie 18.079,85 zł (w tym 17.000 zł z tytułu zadośćuczynienia).