Pan Henryk (51 lat) przechodząc prawidłowo przez ulicę na przejściu dla pieszych został potrącony przez samochód osobowy, który nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Pan Henryk miał niezwykle liczne obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, m.in. stłuczenie płata czołowego, skroniowego i ciemieniowego mózgu po stronie lewej, obrzęku lewej półkuli mózgu, złamania kości udowej prawej, ze znacznym przemieszczeniem odłamów (skutkujące trwałym skróceniem kończyny o ponad 7 cm), otarcia naskórka głowy po stronie prawej, krwiaka podspojówkowego oka prawego, zasinienia okolicy oka prawego, krwiak śródmózgowy stłuczenie płuc z odmą opłucnową (łącznie 47 dni w szpitalach) padaczka pourazowa

 

Decyzja 1 ? 30.000 zł zadośćuczynienia

Decyzja 2 ? 20.000 zł zadośćuczynienia

Decyzja 3 ? 30.000 zł zadośćuczynienia

Decyzja 4 ? 15.000 zł zadośćuczynienia, 1.000 zł koszty leczenia, 2.992 zł koszty opieki