Nietrzeźwy kierowca samochodu osobowego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał na lewy pas ruchu, uderzając czołowo w prawidłowo jadący pojazd, kierowany przez Panią Danutę (58 lat). W wyniku zderzenia Poszkodowana doznała skomplikowanego złamania kości piętowej prawej. Ponieważ sprawca wypadku nie miał ważnej polisy OC na dzień wypadku, odpowiedzialność za szkodę na zasadzie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (?) poniósł Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Decyzja 1 ? – odmowa
Decyzja 2 – 10.000 zł.

Sprawa znajduje się na etapie przedsądowym, obecnie Polskie Centrum Odszkodowań wystosowało odwołanie od decyzji. W jej wyniku został wyznaczony termin komisji lekarskiej dla Poszkodowanej.