Na skutek nie zachowania ostrożności, jadący z naprzeciwka kierowca zjechał na pas ruchu, którym poruszał się Pan Janusz (69 lat) wraz z żoną, powodując tym samym czołowe zderzenie obu pojazdów. W wyniku tego zdarzenia, Pan Janusz i jego małżonka doznali licznych obrażeń ciała. Poszkodowany doznał urazu głowy z utratą przytomności i wstrząśnieniem mózgu, stłuczenia klatki piersiowej i okolicy mostka, wieloodłamowego złamania dalszej nasady i przynasady podudzia lewego, złamania nasady i przynasady bliższej podudzia lewego, złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej z niewielkim przemieszczeniem, rany tłuczonej i szarpanej okolicy stawu kolanowego, licznych krwiaków, zasinień, otarć i rozcięć naskórka.

Decyzja 1 ? 2.000 zł tytułem zadośćuczynienia
Decyzja 2 ? 12.000 zł tytułem zadośćuczynienia,
Decyzja 3 ? 11.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 116,80 zł tytułem odsetek;
Decyzja 4 ? 3.519,36 zł tytułem zadośćuczynienia, 113,62 zł tytułem odsetek;
Decyzja 5 – 269,84 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu.

W postępowaniu likwidacyjnym łączna kwota wywalczona przez PCO – 27.020 zł.

Wyrok* Sądu Okręgowego w Warszawie – 83.000 zł z ustawowymi odsetkami ustawowymi od 3 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty.

Łączna kwota wywalczona przez PCO – 111.253 zł.

*Wyrok nieprawomocny. PCO poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych wniosło apelację od wyroku.