Pani Barbara (69 lat) prawidłowo poruszając się rowerem została potrącona przez samochód ciężarowy, który nie zachował szczególnej ostrożności i odstępu wymaganego od wyprzedzanego roweru, wskutek czego doszło do potrącenia. Pani Barbara została w stanie krytycznym przetransportowana do szpitala przez helikopter pogotowia ratunkowego ? stwierdzono uraz wielonarządowy, wstrząs pourazowy, ostra niewydolność krążeniowo ? oddechowa, oskalpowanie kończyny dolnej lewej, złamanie głowy kości strzałkowej wraz z podwichnięciem lewego stawu kolanowego, wstrząs hypowolemiczny (spowodowany bezwzględnym zmniejszeniem objętości krwi krążącej na skutek utraty ok. 40% posiadanej krwi), rana ziarninująca kończyny dolnej lewej. Po 3 miesięcznej hospitalizacji pojawiły się liczne odleżyny, układ limfatyczny został zniszczony w 90%

 

Decyzja 1 ? 10.000 zł kwoty bezspornej

Decyzja 2 ? 50.000 zł zadośćuczynienia + 1.316,09 zł koszty leczenia + 460 zł koszty dojazdów + 8.099 zł koszty opieki

Decyzja 3 ? po komisji lekarskiej 90.000 zł zadośćuczynienia + 22.884,72 zł koszty leczenia + 11.508 zł koszty opieki +1.140 zł strat materialnych

Decyzja 4 ? przyznanie stałej renty w wysokości 2.520 zł miesięcznie

 

Poszkodowana zmarła w trakcie postępowania przed sądem I instancji. Polskie Centrum Odszkodowań nadal reprezentuje córkę Pani Barbary.