Pan Henryk (lat 81) został potrącony przez samochód osobowy podczas prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Kierujący samochodem ciężarowym nie zachował należytej ostrożności i potrącił pieszego, co spowodowało poważne obrażenia ciała.
Obrażenia ? stłuczenie głowy, złamania żeber, stłuczenie płuca z krwiakiem jamy opłucnowej z niedodmą, odwarstwienie łuku aorty, złamanie trzonu kości piszczelowej i kości strzałkowej prawej, złamanie kości śródręcza prawego, uszkodzenie ściany pęcherza moczowego, okołooperacyjnej niewydolności krążeniowo ? oddechowej. Obrażenia przyczyniły się do osłabienia organizmu Pana Henryka i dynamicznego rozwoju choroby nowotworowej, która doprowadziła do jego śmierci.

Decyzje Ubezpieczyciela:
Decyzja 1 ? 3.000 zł zadośćuczynienia
Decyzja 2 ? 27.000 zł zadośćuczynienia
Decyzja 3 ? 30.000 zł zadośćuczynienia i 5.920 zł odszkodowania (wypłacona już w trakcie trwania sprawy sądowej)
*z uwagi na śmierć Poszkodowanego po wniesieniu pozwu, w jego prawa wstąpili spadkobiercy – troje dzieci.
Po wyroku Sądu Okręgowego ubezpieczyciel wypłacił na rzecz Uprawnionych 44.932 zł, co do dalszej części wniósł apelację.
Na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty dalszych kwoty po 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia na rzecz każdego z Uprawnionych i łącznie 70.915 zł odsetek ustawowych.

Suma wywalczona przez PCO: w postępowaniu przedsądowym 30.000 zł, przed sądami obu instancji dodatkowo przyznano Uprawnionym 274.767 zł (w tym odsetki ustawowe w wysokości 70.915 zł)
Łącznie: 304.767 zł