Pani Katarzyna (lat 24) uczestniczyła jako pasażerka samochodu osobowego w wypadku komunikacyjnym, który wydarzył się autostradzie na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Samochód, którym podróżowała Poszkodowana, który został uderzony przez inny pojazd, odpowiedzialny za szkodę. Pani Katarzyna odniosła poważne obrażenia ciała, została przewieziona do szpitala na terenie Niemiec. U Poszkodowanej stwierdzono złamanie kręgu lędźwiowego L2 z częściowym przemieszczeniem kanału kręgowego, otwarte złamanie przedramienia prawego, urazowe uszkodzenie nerki prawej (pęknięcie kielichów i miedniczek nerkowych, leczone operacyjnie), złamania żeber, liczne rany szarpane, stłuczenia, krwiaki i blizny na całym ciele

Decyzje Ubezpieczyciela:
Decyzja 1 ? 30.000 zł zadośćuczynienia
Decyzja 2 ? 15.000 zł zadośćuczynienia + 400 zł koszty leczenia
Decyzja 3 – 2.868 zł koszty opieki osób trzecich + 2.100 zł koszty przejazdów
(łączna kwota zadośćuczynienia ? 45.000 zł)

Wyrok Sądu Okręgowego ? zasądzono na rzecz Poszkodowanej dalszą kwotę 35.000 zł zadośćuczynienia, 14.757,10 zł odszkodowania i 9.410,23 zł odsetek ustawowych

Polskie Centrum Odszkodowań złożyło apelację od wyroku sądu I instancji.
Wyrok Sądu Apelacyjnego ? zasądzono na rzecz Poszkodowanej dalszą kwotę 40.000 zł zadośćuczynienia, 10.713,42 zł skapitalizowanych odsetek, 13.655,11 zł odsetek ustawowych.

Suma wywalczona przez PCO: w postępowaniu przedsądowym 50.368 zł, przed sądami obu instancji dodatkowo 123.535,86 zł (w tym odsetki ustawowe w wysokości 23.065,34 zł)
Łącznie: 173.904 zł