Sprawa Sądowa o Autocasco ? odszkodowanie plus odsetki za 30 miesięcy

Pan Wojciech zawarł umowę ubezpieczenia autocasco (AC) swojego samochodu marki Saab 9-3 Sport Kombi z Towarzystwem Ubezpieczeń W. S.A. w Warszawie. W lutym 2012 roku Pan Wojciech, wykonując manewr wyprzedzania, najechał lewą stroną auta na pobocze i uderzył bokiem w znajdujący się po lewej stronie jezdni słup elektryczny. W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku, samochód został poważnie uszkodzony (uszkodzeniu uległy m.in. drzwi przednie i tylne, lusterko, błotnik, lampy). Niezwłocznie po zdarzeniu Poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczyciela. Po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu kosztów naprawy samochodu (opiewających na kwotę 12.874,25 zł), ubezpieczyciel odmówił jednak zapłaty należnego odszkodowania twierdząc jakoby, że uszkodzenie samochodu powstało w innych okolicznościach, niż to podał Poszkodowany. Mimo wielokrotnych odwołań, ubezpieczyciel podtrzymywał swoje bezpodstawne stanowisko. Dlatego też Poszkodowany zwrócił się o pomoc do profesjonalisty.

Całkowicie nie zgadzając się z decyzjami i podejściem ubezpieczyciela, Polskie Centrum Odszkodowań poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych we wrześniu 2013 roku wniosło pozew o zapłatę przez ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego odszkodowania za uszkodzony samochód w wysokości 12.874,25 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 12 marca 2012 roku do dnia zapłaty. W tracie postępowania, przeanalizowano znaczne ilości zebranej dokumentacji, jak również powołano biegłego sądowego rzeczoznawcę samochodowego, który potwierdził wysokość kosztów naprawy samochodu oraz fakt, że uszkodzenie samochodu nastąpiło w okolicznościach opisywanych przez Poszkodowanego.

Wyrokiem z dnia 4 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zasądził od ubezpieczyciela na rzecz Poszkodowanego pełną dochodzoną kwotę (12.874,25 zł) wraz z ustawowymi odsetkami za 30 miesięcy przed datą wyroku (tj. w wysokości ok. 35%) oraz nakazał poniesienie przez ubezpieczyciela wszystkich kosztów procesu.

Dzięki powierzeniu sprawy Polskiemu Centrum Odszkodowań, Pan Wojciech otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie za uszkodzony samochód w łącznej wysokości niemal 17.500 zł.