Ponad 500 tysięcy złotych zadośćuczynienia i odszkodowania po śmierci osoby najbliższej

W listopadzie 2008 roku doszło do wypadku drogowego, w którym tragiczną śmierć poniosła 60-letnia Pani Eugenia. Bliscy zmarłej wystąpili do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Ubezpieczyciel przez okres wielu miesięcy zwlekał z wypłatą jakiegokolwiek odszkodowania. Dlatego też Poszkodowani ? najbliższa rodzina Zmarłej, zdecydowali się skorzystać z pomocy profesjonalisty. Dopiero interwencja Polskiego Centrum Odszkodowań wywołała reakcję ubezpieczyciela.

W postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym już za pośrednictwem Polskiego Centrum Odszkodowań, po wielu interwencjach naszej Kancelarii, w tym skutecznych skargach do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Biura Zarządu ubezpieczyciela, zdecydował się on przyznać zadośćuczynienie za krzywdę odpowiednio w kwotach: mężowi Zmarłej – 15.000 zł, córce Zmarłej – 10.000 zł i wnuczce Zmarłej – 10.000 zł.

Całkowicie nie zgadzając się z decyzją i podejściem ubezpieczyciela, Polskie Centrum Odszkodowań poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych w 2011 roku wniosło pozew o zapłatę przez ubezpieczyciela na rzecz rodziny Zmarłej zadośćuczynienia i odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

W toku procesu przeprowadzono na nasz wniosek i przy naszym czynnym udziale m.in. dowody z wielu dokumentów, przesłuchania świadków oraz dowód z opinii biegłych sądowych lekarza psychiatry i psychologa. Wykazano, że zarówno Mąż Zmarłej, jak i jej Córka po tym nieszczęśliwym wypadku, przeszli załamanie nerwowe. Dodatkowo, u Córki stwierdzono przewlekłą depresję i znaczne cierpienie psychiczne, skutkujące 20% uszczerbkiem na jej zdrowiu. Z kolei, Wnuczka po śmierci babci, cierpiała na koszmary senne i do dnia dzisiejszego tęskni za Babcią. Rytm jej życia i poczucie bezpieczeństwa zostały zaburzone.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 czerwca 2012 roku, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Męża Zmarłej 130.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i 40.000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci Żony. Na rzecz Córki, sąd zasądził 110.000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 50.000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Z kolei, na rzecz Wnuczki sąd zasądził dodatkowo 15.000 zł zadośćuczynienia. Wszystkie kwoty zasądzono wraz z ustawowymi odsetkami za okres 31 miesięcy przed datą wyroku.

 

Dzięki pomocy Polskiego Centrum Odszkodowań, udało się wywalczyć dla Poszkodowanych zadośćuczynienie i odszkodowanie w łącznej wysokości ponad pół miliona złotych.