Pani Bogumiła (52 lata) poślizgnęła się na oblodzonym, nieposypanym solą lub piaskiem fragmencie pobocza jezdni (brak chodnika przeznaczonego do ruchu pieszych). W wyniku upadku Poszkodowana doznała złamania dwukostkowego goleni prawej z zaburzeniem funkcji dużego stopnia, mnogiego złamania podudzia, urazu stawu skokowego oraz licznych siniaków i blizn.

Polskie Centrum Odszkodowań wywalczyło dla Pani Bogumiły zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji oraz godziwe odszkodowanie jeszcze na etapie przedsądowym.