Pani Jolanta (60 lat) poślizgnęła się na nieodśnieżonym i oblodzonym chodniku znajdującym się na peronie stacji WKD w P. Peron, którym poruszała się Poszkodowana w dniu zdarzenia nie był posypany solą ani piaskiem. Pani Jolanta, w wyniku przedmiotowego zdarzenia doznała złamania trójskokowego goleni prawej z podwichnięciem w stawie skokowym.
Ubezpieczyciel (stacji i firmy sprzątającej) przez wiele miesięcy zwlekał z decyzją, ostatecznie odmawiając wypłaty odszkodowania dla Poszkodowanej. Polskie Centrum Odszkodowań poprzez własną Kancelarię Radców Prawnych skierowało sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wyrok sądu Okręgowego w Warszawie:
– 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 24 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty;
– 1.890 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia zapłaty;
– 12.643,84 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od kwoty 50.000 zł za okres od dnia 12 września 2010 roku do 23 sierpnia 2012 roku wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 sierpnia 2012 roku do dnia zapłaty;

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie ? oddalona apelacja ubezpieczyciela.

Łączna kwota wywalczona przez PCO – 88.187 zł