Pan Kazimierz (77 lat) poślizgnął się podczas schodzenia po schodach wychodzących na zewnątrz z klatki schodowej budynku. Schody były nieodśnieżone i nieposypane solą i piaskiem. W wyniku tego zdarzenia, doznał złamania szyjki kości ramiennej lewej oraz uszkodzenia nadgarstka.

Decyzja 1 – 12.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 1.620 zł tytułem zwrotu kosztów opieki.

W postępowaniu likwidacyjnym łączna kwota wywalczona przez PCO – 13.620 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy ? Woli w Warszawie – 20.424 zł.