Zadzwoń po pomoc i informacje:
Wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie

Praca w rolnictwie należy do jednych z najbardziej narażonych na wypadki. Korzystanie z różnorodnych wyspecjalizowanych maszyn oraz kontakty ze zwierzętami są źródłem wielu niebezpiecznych zdarzeń, które mogą skutkować powstaniem trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli już doszło do wypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub nawet  w sytuacji śmierci poszkodowanego w wypadku w gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest obowiązkowe. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa. Polisa OC chroni także samych rolników, gdyż to zakład ubezpieczeń w którym się ubezpieczył, zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Warto pamiętać, że pomimo posiadania polisy rolnik nadal ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę i poszkodowany ma wybór, do kogo kieruje swe roszczenia. Ubezpieczeniem OC rolników jest objęta odpowiedzialność cywilna także każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Oznacza to tyle, że zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie zarówno wtedy, gdy szkodę wyrządzi sam rolnik, jak również wtedy, gdy do powstania szkody doprowadzi działanie lub zaniechanie osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, czy też osoby pracującej w tym gospodarstwie rolnym.

Ubezpieczenie takie nie obejmuje uszczerbku na zdrowiu samego ubezpieczonego, a wyłącznie szkody, które powstały wobec osób trzecich w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolniczego. Tym samym obejmuje ono zarówno szkody powstałe wskutek prac polowych, jak i wypadków na drogach publicznych spowodowanych przez pojazdy rolnicze, czy pędzone bydło.

Niezależnie od złożoności sytuacji w jakiej znajdują się osoby poszkodowane w wyniku wypadków rolniczych zawsze warto jest skorzystać z porady profesjonalistów, którzy będą walczyć o jak najwyższe odszkodowanie dla Poszkodowanego.

Prawnicy z kancelarii Polskiego Centrum Odszkodowań zawsze przed przyjęciem sprawy poddają ją szczegółowej analizie.

Zdobądź odszkodowanie

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: