Zadzwoń po pomoc i informacje:
Szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa

Szkody majątkowe to w myśl definicji tego pojęcia wszelkiego rodzaju uszczerbki w dobrach lub interesach, a także utracone korzyści, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli. Tego typu szkody mają miejsce najczęściej w wyniku zdarzeń takich, jak wypadki samochodowe czy inne zdarzenia drogowe, zalania mieszkania, wynajmowanego lokalu, szkody powstałe w toku remontów mieszkań, a także pożarów, czy kradzieży.

W celu ustalenia odpowiedzialności za szkodę majątkową konieczne jest wykazanie związku przyczynowo ? skutkowego, jaki musi mieć miejsce pomiędzy zdarzeniem, a powstałą szkodą. Koniecznie jest więc udowodnienie, że następstwo danego zdarzenia jest jego naturalnym skutkiem. Konsekwencję danego wypadku bada się indywidualnie dla każdej sytuacji w wyniku, której zaistniała szkoda majątkowa. Reguła ta dotyczy nie tylko bezpośrednich jej skutków, ale także tych które są dalszymi następstwami danego zdarzenia. Zasadniczą różnicą pomiędzy odszkodowaniem za szkody majątkowe, a odszkodowaniem za straty osobowe jest to, że poszkodowany, który doznał strat w majątku może domagać się zadośćuczynienia za krzywdę niemajątkową w wysokości, która tylko skompensuje powstałe szkody. Tym samym szkody majątkowe nie mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanych krzywd lub bólu.

Naprawienie powstałej szkody majątkowej może być wykonane zgodnie z wyborem poszkodowanego, przez przywrócenie stanu poprzedniego albo poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty. Jeżeli jednak brak jest możliwości przywrócenia stanu poprzedniego bez nadmiernych trudności ze strony zobowiązanego konieczne jest wypłacenie rekompensaty w formie pieniężnej. Jeżeli sprawca posiada polisę OC, roszczenia poszkodowanego z tytułu strat majątkowych będą kierowane do ubezpieczyciela, który na podstawie kosztorysów sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych wypłaci odszkodowanie.

Często jednak jest tak, że firmy ubezpieczeniowe celowo zaniżają wysokość odszkodowań, a nawet odmawiają wypłaty należnego zadośćuczynienia. Nie należy jednak wierzyć w przedstawiane przez ubezpieczycieli informacje, że przedstawiona przez nich odmowa jest ostatecznym zakończeniem sprawy. W każdym przypadku, kiedy poszkodowany jest niezadowolony z wysokości otrzymanego odszkodowania ma prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Zdobądź odszkodowanie

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: