Zadzwoń po pomoc i informacje:
Poślizgnięcia i upadki

Poślizgnięcia i złamania – zdobądź odszkodowanie za upadek

Poślizgnięcia i będące ich następstwem upadki często bywają (choć nie powinny) powodem do zażenowania. Niestety nierzadko stają się również źródłem znacznych szkód na zdrowiu. Nie ma chyba osoby, która choćby w okresie zimowym nie zachwiała się na zmarzniętej tafli lodu, czy śniegu pokrywającego powierzchnię chodnika, schodów, czy przystanku autobusowego. Często traktujemy te zdarzenia, jako mało istotne incydenty, nieszczęśliwe wypadki, za które sami ponosimy odpowiedzialność. Warto jednak w każdym przypadku poślizgnięcia i upadku zwrócić się do specjalistów, którzy skutecznie zbadają sprawę pod katem możliwości uzyskania odszkodowania.

Przyczyną urazu może być nierówny chodnik, dziura w drodze lub torowisku, źle zabezpieczone prace na drodze, wyszczerbione lub ruchome schody, brak poręczy przy schodach.

Zdobądź odszkodowanie

Odszkodowanie za upadek lub poślizgnięcie

Poszkodowanej osobie, w zależności od okoliczności może przysługiwać:

  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym pieniężnym, i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w zw. z 444 k.c.);
  • zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem najczęściej związanych z leczeniem i rehabilitacją, ale również wszystkich innych wymienionych powyżej (art. 444 § 1 k.c.);
  • w niektórych tragicznych przypadkach renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.) lub jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
  • renta na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, świadczeniami pomocowymi oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.), a w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrot utraconych zarobków oraz uszkodzonych czy zniszczonych ubrań i rzeczy osobistych, np. okularów, zegarka (art. 361 k.c.).

 

Upadek na mokrej podłodze w sklepie, potknięcie się o niezabezpieczoną dziurę, czy wyrwę w chodniku, a nawet upadek z wysokiego progu, który został źle oznaczony. Wszyscy jesteśmy w podobnym stopniu narażeni na poślizgnięcia i upadki, które mogą zakończyć się nawet złamaniami nogi lub ręki, a w rezultacie długotrwałą (i kosztowną!) rehabilitacją. Poszkodowany w takich sytuacjach ma prawo do żądania zadośćuczynienia i odszkodowania, niezależnie od tego, czy tylko rozciął głowę upadając, czy też złamał kości na oblodzonym chodniku. W takiej sytuacji by dochodzić roszczeń należy ustalić podmiot odpowiedzialny za utrzymanie czystości, czym może już się zająć Polskie Centrum Odszkodowań. Aby likwidacja szkody przebiegała skutecznie i sprawnie warto przygotować kilka zdjęć z miejsca wypadku lub mieć przynajmniej jednego świadka zdarzenia. Zdarza się bowiem, że po nieszczęśliwym upadku już na drugi dzień miejsce takie jest uprzątnięte, czy naprawione.

Zdobądź odszkodowanie

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: