Zadzwoń po pomoc i informacje:
Pogryzienie przez psa

Wypadki z udziałem zwierząt

Pogryzienie przez jakiekolwiek zwierzę jest wyjątkowo nieprzyjemnym zdarzeniem, które może być źródłem nie tylko sporego uszczerbku na zdrowiu, ale także i poważnej traumy. Dobrze jest mieć świadomość tego, jakie prawa przysługują osobom poszkodowanym. Podstawą do żądania od właściciela agresywnego zwierzęcia zadośćuczynienia za powstałe szkody jest w art. 431 § 1 kodeksu cywilnego. w myśl, którego ?Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”

Osoby poszkodowane w wyniku pogryzienia mają możliwość żądania zadośćuczynienia za powstałe szkody, a także zwrotu kosztów leczenia oraz utraconych korzyści, czy zarobków. Ponadto zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego. możliwe jest roszczenie zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, czyli tak zwaną krzywdę.

Zdarza się, że właściciel zwierzęcia posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (bardzo często polisa taka dołączana jest do zawieranych umów ubezpieczenia np. nieruchomości), wówczas możemy zgłosić do niego roszczenia związane ze szkodą, które następnie zostaną przekazane do zakładu ubezpieczeń i ten podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia do wysokości sumy ubezpieczenia, na którą zawarto polisę OC w życiu prywatnym właściciela zwierzęcia.

W przypadku, kiedy nie ma możliwości kierowania roszczeń do firmy ubezpieczeniowej, bo właściciel zwierzęcia nie wykupił żadnej polisy ubezpieczeniowej, jedyną możliwość uzyskania odszkodowania daje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Począwszy od rozmów z właścicielem zwierzęcia aż do skierowania na drogę sądową pozwu warto skorzystać z usług Polskiego Centrum Odszkodowań. Nasi specjaliści po dogłębnej analizie przedstawionej sytuacji będą w stanie uzyskać satysfakcjonujące świadczenia na rzecz osoby poszkodowanej.

Zdobądź odszkodowanie

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: