Zadzwoń po pomoc i informacje:
Odszkodowanie dla firm

Odszkodowanie dla firmy

Firmy podobnie, jak osoby fizyczne mają prawo dochodzenia odszkodowań za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezależnie od zakresu działania danego przedsiębiorstwa może ono być zarówno poszkodowanym, jak i sprawcą. Dlatego też coraz większą popularnością wśród właścicieli firm cieszą się polisy ubezpieczające ich odpowiedzialność cywilną. Tym samym roszczenia odszkodowawcze kierowane są do ubezpieczyciela, a nie firmy ? sprawcy odpowiedzialnego za szkodę poszkodowanego. Dzięki temu uzyskanie odpowiedniego zadośćuczynienia jest o wiele prostsze i pozwalające na szybkie wyrównanie poniesionych szkód.

Najczęściej mamy do czynienia ze szkodami powstałymi w sytuacji, gdy uszkodzeniu lub zaginięciu uległ ubezpieczony ładunek (tzw. szkody cargo). Polskie Centrum Odszkodowań zajmuje się prowadzeniem spraw za szkody z OC przewoźników nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych. Dodatkowo, gdy zaistniała taka okoliczność, dochodzimy również zwrotu kosztów najmu samochodu zastępczego.

Poza powyższym Polskie Centrum Odszkodowań prowadzi również sprawy polegające na dochodzeniu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku pożaru, zalania, wiatru bądź innego zdarzenia losowego, a także działania lub zaniechania osoby trzeciej (również pracownika).

Niezależnie od branży i charakteru szkody wyrządzonej firmie, ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek wypłacić z jego polisy odszkodowanie, które powinno być wystarczające na pokrycie kosztów naprawy wyrządzonej szkody, przywrócenia do stanu poprzedniego. Warto o tym pamiętać, kiedy ubezpieczyciel będzie chciał zaniżyć wysokość wypłacanego świadczenia. W przypadku firm wartość odszkodowania ma przecież ogromne znaczenie, niekiedy na tyle znaczące, że wpływa na ogólną kondycję całego przedsiębiorstwa. Należy, zatem nie ulegać trikom stosowanym przez ubezpieczycieli i walczyć o należną wysokość świadczenia.

Warto jednak pamiętać, że firmy ubezpieczeniowe nie będą działać w interesie poszkodowanych, a we własnym. Dlatego, chcąc mieć pewność, że uzyskane za poniesione straty odszkodowanie będzie w pełni zadowalające dobrze jest skierować się do Polskiego Centrum Odszkodowań. Dzięki zespołowi najlepszych specjalistów w zakresie uzyskiwania odszkodowań jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy zakres usług związanych z likwidacją szkód.

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: