Zadzwoń po pomoc i informacje:
Błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Każdy z nas może zostać pacjentem, a każdy z pacjentów niestety jest narażony na potencjalne błędy medyczne. W tych niekiedy bardzo trudnych sytuacjach warto wiedzieć, jakie są prawa osób poszkodowanych przez służbę zdrowia. Błędy medyczne, często nazywane błędami lekarskimi, to działania lub zaniechania personelu medycznego, które przyniosły szkodę na zdrowiu pacjenta. W pojęciu personelu medycznego mieszczą się te osoby, które faktycznie wykonywały dany, błędny zabieg, dokonały błędnej diagnozy. Tym samym za szkodę mogą odpowiadać lekarz, ratownik medyczny, ale także pielęgniarka, czy stomatolog. Roszczenie odszkodowawcze przysługuje każdemu pacjentowi, który w wyniku zaniechań lub podjętych działań doznał uszczerbku na swoim zdrowiu. Tym samym sytuacja, w której szkoda powstała w toku hospitalizacji, wykonywanej operacji, czy zabiegu przeprowadzonego w przychodni, będzie traktowana, jako błąd medyczny. Przepisanie niewłaściwego leku, niedopełnienie obowiązków, czy też łamanie praw pacjenta oznacza, że wyrządzono szkodę, za którą może on domagać się odszkodowania. Ponadto odszkodowania może domagać się każda osoba, która nie została przyjęta do szpitala, co skutkowało w jej przypadku szkodą na zdrowiu. Roszczenia z tytułu odszkodowania za błąd medyczny przysługują także, rodzinie pacjenta zmarłego wskutek niewłaściwego postępowania personelu medycznego.
 
Prowadzimy m.in. sprawy dotyczące odszkodowania za:
-Pomylenia zakresu zabiegu.
-Niewłaściwej opieki medycznej.
-Niezdiagnozowanie nowotworu.
-Niezdiagnozowanie złamania.
-Odmowy udzielenia świadczenia medycznego.
-Szkód przy porodzie.
-Zakażenia szpitalnego.
-Pozostawienia materiałów chirurgicznych.
-Niewłaściwego podania leku.
-Odleżyny
 
Pomimo powołanych w roku 2012 Komisji ds. zdarzeń medycznych, które mają za zadanie pomagać poszkodowanym wskutek błędów lekarskich o wiele bardziej skuteczną i dającą większą satysfakcję dla pacjenta drogą uzyskania odszkodowania droga sądowa i wytoczenie powództwa cywilnego. Komisje ds. zdarzeń medycznych działają co do zasady szybciej niż sądy, jednak zgodnie z prawem komisje mogą przyznać maksymalną kwotę odszkodowania w wysokości 100 tys. zł, zaś dla rodziny w przypadku śmierci pacjenta – 300 tys. zł. Sądy w sprawach cywilnych zasądzają odszkodowanie za błąd medyczny według swojego uznania, na podstawie oceny dowodów zgromadzonych w sprawie. Adresatem roszczeń z tytułu błędów lekarskich jest ubezpieczyciel danej placówki. W przypadku błędu medycznego, którego dopuszczono się w trakcie leczenia pozaszpitalnego ? roszczeń odszkodowawczych możemy dochodzić z polisy OC lekarza, któremu udowodnimy popełnienie takiego błędu. To z polisy ubezpieczającej od odpowiedzialności cywilnej (która w przypadku lekarzy i lekarzy stomatologów jest obowiązkowa) zaspokajane są roszczenia poszkodowanych pacjentów.

 

W ramach odszkodowania możemy walczyć m.in. o.:

– zadośćuczynienia za doznane ból i cierpienie

– rekompensatę za pogorszenie jakości życia

– zwrot utraconych zarobków

– zwrot kosztów dodatkowego leczenia i konsultacji

– zwrot kosztów sprzętu rehabilitacyjnego i opieki

– rentę w związku z utratą zdolności do pracy, kosztami opieki czy specjalną dietą

 

Zdobądź odszkodowanie

Sprawy o odszkodowania z tytułu błędów medyczneych są jednymi z najbardziej skomplikowanych, a szczególnie szeroki wachlarz możliwych roszczeń powoduje, że najlepiej w takich sprawach zdać się na profesjonalną pomoc eksperta.

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!


Zaufało nam setki poszkodowanych, sprawdź w jaki sposób im pomogliśmy: