Zadzwoń po pomoc i informacje:
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Ile kosztuje zlecenie sprawy Polskiemu Centrum Odszkodowań?

Z Twojego portfela nie ubędzie ani złotówka. Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych, nie oczekujemy zapłaty za zapoznanie się z dokumentacją. Nasze wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja od wypłacanej kwoty odszkodowania i zostaje pobrane dopiero po jego uzyskaniu. Tak więc, również w naszym interesie jest, aby wywalczona dla Ciebie kwota odszkodowania była jak najwyższa i jak najszybciej wypłacona. Dodatkowo, zgłoszenie się telefonicznie, mailowo lub osobiście nie zobowiązuje Cię do podpisania umowy z Polskim Centrum Odszkodowań i nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Na bezpłatnym spotkaniu z prawnikiem możesz przedstawić swoją sprawę i dowiedzieć się ile możemy dla Ciebie odzyskać.

W jakich sytuacjach należy się odszkodowanie?

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego doznałeś obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, itd.);
Jeżeli ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku;
Jeżeli uległeś wypadkowi w gospodarstwie rolnym;
Jeżeli uległeś wypadkowi w pracy lub w drodze z i do pracy;
Jeżeli uległeś wypadkowi na chodniku, ulicy, drodze;
Jeżeli uległeś wypadkowi spadając z wysokości;
Jeżeli uległeś wypadkowi w placówce użyteczności publicznej, sklepie, szkole, itd.;
Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło kwotę należnego Ci odszkodowania lub odmówiło jego wypłacenia;
Jeżeli zostałeś pogryziony, podrapany lub stratowany przez zwierzę;
Jeżeli ucierpiałeś na skutek błędów medycznych lub zaniedbań lekarzy;
Jeżeli nie widzisz na tej liście odpowiednika swojej sytuacji ? zadzwoń lub poproś o oddzwonienie.

 

 

Za darmo dowiesz się od doświadczonego prawnika, czy należy Ci się odszkodowanie.

Wypadek był kilka lat temu. Czy jest już za późno?

Niekoniecznie. Rozumiemy doskonale, że nie zawsze bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane są w stanie skupić się na dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Dodatkowo długotrwały proces leczenia, rehabilitacji lub stan żałoby po śmierci członka rodziny często skutkują brakiem możliwości poprowadzenia procesu likwidacji szkody. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził terminy przedawnień na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Zgłoś się do nas i zapytaj o swoją sprawę. Być może liczy się każdy dzień, a im szybciej zadzwonisz szansa na odszkodowanie jest większa.

Czy prowadzicie wszystkie rodzaje spraw?

Polskie Centrum Odszkodowań specjalizuje się w dziedzinie odszkodowań zarówno za szkody na osobie, jak i szkody majątkowe. Zajmujemy się zarówno sprawami nowych, „bieżącymi” odszkodowaniami (nie zgłoszonymi dotąd w żadnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym,) jak i sprawami spornymi, związanymi z zaniżeniem kwoty odszkodowania lub odmową jego wypłacenia przez ubezpieczycieli lub inne podmioty obowiązane do naprawienia szkód. Zawsze wyjaśniamy wątpliwości Poszkodowanego i zapewniamy bezpłatną analizę jego przypadku.

Czy prowadzicie sprawy wypadków, które miały miejsce za granicą?

Tak. Dostępne są rozwiązania prawne, które w przypadku wypadków komunikacyjnych za granicą pozwalają likwidować szkodę na terenie Polski. Chociaż Polskie Centrum Odszkodowań działa na terenie głównie naszego kraju, zdarza się nam pomagać Poszkodowanym w szczególnych sytuacjach, takich jak podczas urlopu zagranicznego czy wyjazdu zarobkowego. Wiadomo, że nieznane, obce przepisy, a często także i poważna bariera językowa utrudniają właściwe zachowanie na miejscu, a po powrocie do kraju rodzą się wątpliwości, w jaki sposób właściwie ubiegać się o odszkodowanie po wypadku.

Za co należy się odszkodowanie?

Jeśli na skutek wypadku lub innego zdarzenia doznasz obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub utraty majątku wówczas można otrzymać:
-zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
-zwrot kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji, opieki, lepszego odżywiania, utraconych dochodów
-zwrot równowartości utraconego majątku
-rentę, jeśli wystąpi całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy
-rentę, jeśli wyraźnie zwiększą się potrzeby, więc również wydatki
-rentę, jeśli zmniejszą się dochody

Eksperci z Polskiego Centrum Odszkodowań zawsze dokładają wszelkich starań, żeby Poszkodowany otrzymał pieniądze ze wszelkich możliwych tytułów i źródeł – nawet z tych, o których nie widział lub nie przypuszczał, że są możliwe. Ideą działania PCO jest pomoc w sytuacji, gdy Poszkodowany nie zna swoich praw lub nie wie, jak wystąpić z roszczeniami.

Ile można dostać?

Przeliczanie odszkodowania za procent uszczerbku jest bardzo przedmiotowym traktowaniem Poszkodowanego. Sąd Najwyższy w wielu orzeczeniach, które stanowią wyznacznik dla ubezpieczycieli i sądów powszechnych, wskazuje, jakie kryteria należy brać pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, odchodząc od mechanicznego przeliczania uszczerbku zdrowiu na kwotę należnego zadośćuczynienia. Przy wyliczaniu kwoty zadośćuczynienia procentowo określony uszczerbek na zdrowiu jest tylko jednym z istotnych elementów. Wysokość odszkodowania podlega ocenie przy uwzględnieniu szeregu czynników i ma na celu złagodzenie wszystkich cierpień fizycznych i psychicznych będących następstwem wypadku. Dzięki zleceniu powadzenia sprawy przez Polskie Centrum Odszkodowań masz pewność, że grupa doświadczonych prawników postara się wywalczyć nie tylko zwrot poniesionych już wydatków, ale także jak najwyższe zadośćuczynienie.

Jak długo muszę czekać na pieniądze?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe zgodnie z obowiązującym prawem, jest zobligowane do przestrzegania ram czasowych i wypłaty odszkodowania w określonych ustawowo terminach od momentu zgłoszenia roszczenia (30 dni od dnia zgłoszenia szkody, z możliwością przedłużenia procesu likwidacji szkody maksymalnie do 90 dni ? w sprawach trudnych, gdy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń nie jest oczywista).

 

W praktyce często zdarza się, że Ubezpieczyciel przeciąga wypłatę należnych pieniędzy,  a sam proces likwidacji szkody się wydłuża. Co ważne, przedłużanie postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli w wielu przypadkach jest niezasadne, stanowiąc poważne nadużycie. Polskie Centrum Odszkodowań pomoże usprawnić całą procedurę oraz zadba, żeby pieniądze trafiały do Poszkodowanego jak najszybciej. Nasi eksperci zawsze dbają o pilnowanie terminów, ponieważ jeśli Ubezpieczyciel narusza któryś z nich, możemy wystąpić również o zwrot odsetek ustawowych za zwłokę w wypłacie.

Ile czasu zajmie całe postępowanie?

Likwidacja szkody powinna zajmować od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została wymagana dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie ? powodem wydłużenia mogą być braki w dokumentach albo proces leczenia nie został jeszcze zakończony. Wówczas Poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia, a dalszej kwoty po jego zakończeniu.

 

W przypadku, gdy sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego, że proces likwidacji szkody wydłuży się. Powodem przewlekłości jest duże obciążenie sądów, trudności z terminowym pozyskaniem z przez sądy dowodów w postaci opinii biegłych, jednak Polskie Centrum Odszkodowań przez cały czas trwania sprawy monitoruje postępy oraz gdy tylko jest to możliwe przyśpiesza formalności.

Czy ze zgłoszeniem szkody trzeba czekać na zakończenie leczenia?

Nie trzeba czekać do chwili zakończenia leczenia ze zgłoszeniem swoich roszczeń. Im wcześniej szkoda zostanie zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, tym szybciej będzie można rozpocząć jej likwidację. Mimo, że leczenie nie jest zakończone można ubiegać się o zaliczkę na poczet leczenia i rehabilitacji, jak również o zwrot dotychczas poniesionych kosztów. Warto o tym pamiętać zwłaszcza przy skomplikowanych przypadkach, gdy dochodzenie do zdrowia jest długotrwałe, zwłaszcza że roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela w trakcie leczenia nie oznacza rezygnacji, czy zrzeczenia się roszczeń ze szkód mogących wystąpić już po jego zgłoszeniu.

Jakie dokumenty są potrzebne aby otrzymać odszkodowanie?

Polskie Centrum Odszkodowań zawsze pomaga skompletować odpowiednią dokumentację. W zależności od sytuacji i rodzaju szkody będzie wymagana inna dokumentacja podstawowa. Podczas dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia ważne mogą być wszystkie dokumenty potwierdzające zakres doznanej szkody. Są to przede wszystkim wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z pogotowia, zdjęcia RTG, historia choroby, paragony i rachunki potwierdzające poniesione wydatki. Nie zawsze jednak Poszkodowany ma zebraną całą dokumentację, a czasem zdarza się również, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe żąda oryginałów. W każdym wypadku specjaliści z Polskiego Centrum Odszkodowań pomogą przy formalnościach i kompletowaniu niezbędnych dokumentów.

Czy muszę zeznawać w sądzie?

Wszystko zależy od Poszkodowanego. Polskie Centrum Odszkodowań nigdy nie podejmuje decyzji bez konsultacji z Klientem. Nie zawieramy ugody bez zgody Poszkodowanego, ale również nie kierujemy sprawy na drogę sądową bez jego decyzji. Kierując się doświadczeniem i wiedzą prawnicy po bezpłatnej analizie dokumentów mogą rekomendować konkretną drogę postępowania, jednak ostatecznie to Poszkodowany sam zadecyduje. Bez względu na to, jaka ścieżka zostanie obrana, może on zawsze liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

Co zrobić gdy nie znam sprawcy wypadku?

Wbrew powszechnemu przekonaniu dochodzenie roszczeń w przypadku strat spowodowanych przez kolizję lub wypadek ze sprawcą, który zbiegł z miejsca wypadku, nie jest niemożliwe. Poszkodowany może liczyć na wypłatę odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), który został powołany właśnie z myślą o ofiarach wypadków spowodowanych przez niezidentyfikowanych lub nieubezpieczonych kierowców. Polskie Centrum Odszkodowań od wielu lat skutecznie reprezentuje Poszkodowanych również w takich przypadkach.

Co zrobić gdy sprawca nie przyznaje się do winy?

Fakt, że postępowanie jest w trakcie, nie zwalnia zakładów ubezpieczeń z obowiązku zachowania terminowej likwidacji szkody. Często nie wymaga to ani wyroku w sprawie karnej, ani opinii biegłych.

Ubezpieczyciel przelał mi już pieniądze. Czy mogę dostać więcej?

Wypłata środków przez ubezpieczyciela nie oznacza zakończenia sprawy. Często zakład ubezpieczeń wypłaca małą kwotę licząc na to, że Poszkodowany uzna, że nie należy mu się więcej. Przeprowadzenie nawet wstępnej analizy sprawy pozwoli za darmo określić, czy można otrzymać większe odszkodowanie.

Czy od decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń można się odwołać?

Tak. Tylko ugoda zawarta z ubezpieczycielem definitywnie kończy likwidację szkody.

Czy sprawcy wypadku należy się odszkodowanie?

Tylko w przypadku wyłącznej winy sprawcy nie należy mu się żadne odszkodowanie.  Jeśli osoba była jedynie współwinna, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pomniejszone o kwotę określoną na podstawie przyczynienia. Nawet jeśli  jesteś częściowym sprawcą wypadku możesz zgłosić się do nas z prośbą o pomoc.

Czy współwłaściciel pojazdu/współmałżonek może ubiegać się o odszkodowanie?

Tak. Do tej pory Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych bardzo często spotykali się z sytuacją gdzie ubezpieczalnie odmawiały wypłaty odszkodowania będącym najbliższym członkom rodziny właściciela pojazdu, który spowodował wypadek. Zadzwoń i zapytaj w jaki sposób możemy pomóc w takiej sytuacji.

22 659 33 43 796 409 309

Zgłoś się, My oddzwonimy

Wypełnij formularz. Jeden z naszych ekspertów skontaktuje się z Tobą!