Rodzina jest w obecnych czasach wartością nie do przecenienia. Trud wychowania dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych może stanowić duże obciążenie finansowe.
Polskie Centrum Odszkodowań wychodząc na przeciw oczekiwaniom i doceniając wkład rodziców w wychowanie młodego pokolenia rozpoczęło współpracę z Miastem Katowice przy realizacji lokalnego programu ?Nas Troje i więcej?.
Program skierowany jest do:
– rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Katowice, składających się z rodziców/jednego rodzica posiadających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno dziecko jest dzieckiem wspólnym,
– rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Katowice,
– rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystających ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach na podstawie ustawy o pomocy społecznej.